Skip to main content
vi söker medarbetare

vi söker medarbetare!

Läs mer

vi söker medarbetare

vi söker medarbetare!

Just nu söker vi: Återförsäljare

Läs mer

Policy gällande behandling av personuppgifter

Syfte

Videotech Sverige AB värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt
är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål och vi strävar alltid efter att
använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra
service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan även behöva dina
personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i
annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.
Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Titel
 • Användarnamn
 • Fotografier
 • Uppgifter som du registrerat självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Du samtycker till behandling genom att acceptera våra allmänna villkor.
När du samtycker till våra allmänna villkor samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke.

Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning
att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.
Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i
förhållande till dig.
Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt
  tar kontakt med oss.

Vilken information ger vi till dig?
När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har
fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt
dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa.
Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och
hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser
dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.
Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver
personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett
högre skydd för dina personuppgifter.
Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot
intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.
Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi
överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.
När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte samtyckt till
det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi
lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att
personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Bakgrundsanvändning av plats

Vår applikation Videotech Alarm erbjuder funktioner som baseras på användning av din geografiska position
i bakgrunden. Dessa funktioner inkluderar:

 • Notiser vid Förflyttning: Appen kan skicka notiser när du är på väg att lämna ett visst område, med en rekommendation att aktivera säkerhetslarmet.
 • Påminnelser vid Närmande till Låsta Områden: Du kan även få notiser när du närmar dig ett
  område som är låst eller begränsat.

För att kunna tillhandahålla dessa tjänster, behöver applikationen tillgång till din position även när
appen inte är aktivt använd. Positionsinformationen används uteslutande för att leverera de nämnda
funktionerna och förbättra din användarupplevelse.

Du har full kontroll över användningen av bakgrundsfunktionaliteten i vår app. Det är helt upp till dig att välja om du vill aktivera eller inaktivera denna funktion. Detta kan enkelt göras inom appens egna inställningar. För ytterligare anpassning och kontroll erbjuder vi också möjligheten att justera dina
preferenser för platsdata direkt i din telefons inställningsmeny. På så sätt kan du hantera när och hur din positionsinformation används, vilket ger dig en flexibel och anpassningsbar användarupplevelse.

Användning av kontaktlista

Videotech Alarm-appen laddar också upp användarnas kontaktlisteinformation för att kunna bjuda in användare till deras Space, vilket är en del av appens kärnfunktionalitet.

Ansvar

Videotech Sverige AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina
personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Västra Frölunda 2022-11-21